Usnesení Středočeské krajské konference

Usnesení Středočeské krajské konference KDU-ČSL

 

 

Středočeská krajská konference KDU-ČSL konaná dne 13. listopadu 2010:

 

1.   schválila:

a)   pracovní předsednictvo, program jednání, jednací řád, volební řád a složení pracovních komisí krajské konference

b)   předloženou Finanční zprávu za rok 2009

 

2.   vzala na vědomí:

a)   zprávu mandátové komise přednesenou RNDr. Josefem Kupcem CSc.

b)   zprávu předsedkyně Středočeské krajské organizace KDU-ČSL přednesenou Mgr. Lenkou Ptáčkovou MBA.

c)    stanovuje počet členů předsednictva KV KDU-ČSL na 6 členů, ve složení

     předseda, 3 místopředsedové, 2 členové předsednictva.

d)   stanovuje počet členů krajského výboru KDU-ČSL na 19 členů včetně tajemníka

e)   vystoupení hostů a děkuje za účast: úřadující předsedkyni ing. Michaele Šojdrové, Mgr.Jaroslavu Orlovi a ing. Marianu Jurečkovi.

 

 

3.   zvolila předsedou Středočeského krajského výboru KDU-ČSL: 

a)   v prvním kole nebyl ze tří navrhovaných zvolen žádný kandidát

·           Mgr. Miroslav Rovenský obdržel 29 hlasů

·         JUDr. Zbyněk Jankovský 25 hlasů

·         Ing. Antonín Hanák 14 hlasů

·          

Do druhého kola postoupili:

·         Mgr. Miroslav Rovenský

·         JUDr. Zbyněk Jankovský.

 

V druhém kole volby byly následující výsledky:

·         Mgr. Miroslav Rovenský 41  hlasů,

·         JUDr. Zbyněk Jankovský 27 hlasů

 

Předsedou Stč. KV KDU-ČSL byl zvolen 41 hlasy Mgr. Miroslav Rovenský.

 

b)   Provedla volbu tři místopředsedů Středočeského krajského výboru KDU-ČSL.

V prvním kole volby byly následující výsledky:

·         Bronislav Havlín 36 hlasů

·         Ing. Antonín Hanák 37 hlasů

·         Karel Koubský 35 hlasů

·         Jan Křížek 11 hlasů

·         Ing. Jan Růžička 4 hlasy

·         JUDr. Zbyněk Jankovský 38 hlasů

 

V prvním kole volby byli zvoleni následující kandidáti:

1.   JUDr. Zbyněk Jankovský 38 hlasů

2.   Ing. Antonín Hanák 37 hlasů

3.   Bronislav Havlín 36 hlasů

 

V prvním kole volby nebyli zvoleni následující kandidáti:

·         Karel Koubský 35 hlasů

·         Mgr. Miroslava Homolová 34 hlasů

·         Jan Křížek 11 hlasů

·         Ing. Jan Růžička 4 hlasy

 

4.   V prvním kole provedlo volbu 2 členů předsednictva Středočeského krajského výboru KDU-ČSL z následujících kandidátů:

 

·         Miloslava Čábelková 17 hlasů

·         Vlasta Roubíková 1 hlas

·         František Liška 0 hlasů

·         Ing. Václav Anděl CSc. 5 hlasů

·         Ing. Marie Klancová 7 hlasů

·         Mgr. Vladimír Dupal 9 hlasů

·         Bc. Václav David 10 hlasů

·         Mgr. Miroslava Homolová 18 hlasů

·         Karel Kroupa 30 hlasů

·         Jan Kubín 7 hlasů

·         Ing. Jan Borgula 25 hlasů

 

Do druhého kola volby postoupili následující kandidáti:

·         Karel Kroupa, 40 hlasů

·         Ing. Jan Borgula, 33 hlasů

·         Mgr. Miroslava Homolová, 34 hlasů

·         Miloslava Čábelková, 25 hlasů

 

Ve třetím kole volby byli zvoleni:

·         Karel Kroupa 40 hlasů

·         Mgr. Miroslava Homolová 34 hlasů

 

Ve třetím kole nebyli zvoleni:

·         Ing. Jan Borgula 33 hlasů

·         Miloslava Čábelková 25 hlasů

 

5.   Zvolila deset současných předsedů okresních organizací KDU-ČSL Středočeského kraje za členy Středočeského krajského výboru KDU-ČSL.

 

6.   Náhradou za předsedy OV KDU-ČSL Mgr. Miroslava Rovenského (Praha východ) a  Bronislava Havlína (Mělník), kteří byli zvoleni na předsedu KV KDU-ČSL a člena předsednictva  KV KDU- ČSL, proběhla doplňková volba dalších dvou členů z následujících kandidátů:

 

 

·         Ing. Václav Anděl CSc., 15 hlasů

·         Ing. Jan Borgula, 29 hlasů

·         Bc. Václav David, 11 hlasů

·         Ing. Marie Klancová 14 hlasů

·         Martin Klement, 2 hlasy

·         Mgr. Jan Kubín 17 hlasů

·         Vlasta Roubíková, 10 hlasů

 

 

 

V této volbě byli  do KV KDU- ČSL zvoleni  kandidáti:

·         Ing.Jan Borgula, 29 hlasů

·         Mgr. Jan Kubín 17 hlasů

 

V této volbě nebyli do KV KDU- ČSL zvoleni kandidáti:

·         Ing. Václav Anděl CSc., 15 hlasů

·         Ing. Marie Klancová 14 hlasů

·         Bc. Václav David, 11 hlasů

·         Vlasta Roubíková, 10 hlasů

·         Martin Klement, 2 hlasy

 

7.   Provedla volbu předsedy Krajské revizní komise KDU-ČSL z následujících kandidátů:

 

·         František Klabík, 36 hlasů

·         Ing. Marie Štorková 25 hlasů

 

V této volbě byl zvolen předsedou Krajské revizní komise KDU-ČSL František Klabík, 36 hlasů.

 

8.   Provedla volbu čtyř členů Krajské revizní komise KDU-ČSL formou aklamace.

 

Výsledkem 62 hlasů byli zvoleni následující kandidáti

·         Mgr. Jana Suková

·         Mgr. Vladimír  Dupal

·         Ing. Marie Štorková

·         Hana Machálková

 

9.   Provedla volbu tří náhradníků Krajské revizní komise KDU-ČSL formou aklamace.

 

Výsledkem 62 hlasů byli zvoleni následující kandidáti:

·         Ing. Ludmila Hosnedlová

·         Marie Kubová

·         Bc. Václav David

 

10.Provedla volbu 4 členů a 4 náhradníků  Celostátní konference KDU-ČSL:

 

V této volbě byli členy Celostátní konference  KDU- ČSL zvoleni kandidáti:

 

·         Mgr. Miroslav Rovenský 36 hlasů

·         Ing. Martina Kotyková 33 hlasů

·         Bronislav Havlín 31 hlasů

·         Ing. Blecha Karel, 29 hlasů

 

V této volbě byli čtyřmi náhradníky Celostátní konference KDU-ČSL zvoleni kandidáti:

 

·         Mgr. Miroslava Homolová 26 hlasů

·         Ing. Antonín Hanák 24 hlasů

·         Jan Křížek 24 hlasů

·         František Kroužek13 hlasů

 

 

 

V této volbě nebyla zvolena:

·         Eva Vaňková 8 hlasů

 

 

11.        ukládá Krajskému výboru KDU-ČSL zvát na svoje jednání jako stálého hosta zástupce MKD, který je zároveň členem KDU-ČSL.

 

12.        schvaluje Úpravu jednacího řádu KV KDU-ČSL Středočeského kraje v paragrafu 6, vložením věty: přílohou k programu schůze KV jsou aktuální usnesení OV.

 

13.schvaluje podporu kandidátům na funkce místopředsedů KDU-ČSL

         ing. Marianu Jurečkovi a ing. Petru Šilarovi.

 

 

14.nominuje na funkci místopředsedy KDU-ČSL JUDr. Pavla Svobodu.

 

 

Mgr. Josef Vacek – předseda návrhové komise

 

František Klabík – zapisovatel

 

Ing.Karel Sova - zapisovatel

 

 

V Praze 13. 11. 2010