Usnesení Okresní konference Nymburk

Usnesení okresní konference KDU-ČSL  
Okres :   Nymburk                    
Datum konání:  4.9.2010  
Počet delegátů:  107  
Počet přítomných:  20  
Omluveni : 2  
                         
                         
1. Okresní konference zvolila  
Předseda OV  
Poř. č. Příjmení Jméno Tituly Rodné číslo Ulice, č. domu PSČ Město Spojení(tel, fax, mobil, e-mail...) Ano Ne Zdržel  
1. Jaksch Jakub       28916 Přerov nad Labem 731502045 19 0 1  
Místopředseda OV  
Poř. č. Příjmení Jméno Tituly Rodné číslo Ulice, č. domu PSČ Město Spojení(tel, fax, mobil, e-mail...) Ano Ne Zdržel  
1. Homolová Miroslava Mgr.   Liliová 182 29001 Nymburk 731159011 19 0 1  
2. Pokorný  Vilém       28922 Lysá nad Labem 608645666 19 0 1  
                         
Členové předsednictva OV  
Poř. č. Příjmení Jméno Tituly Rodné číslo Ulice, č. domu PSČ Město Spojení(tel, fax, mobil, e-mail...) Ano Ne Zdržel  
1. Kubín  Jan Mgr., Dis.   Příčná 34 29001 Poděbrady 776053106 19 0 1  
2. Homolová Ludmila     Straky 25 28925 Straky   19 0 1  
Členové OV  
Poř. č. Příjmení Jméno Tituly Rodné číslo Ulice, č. domu PSČ Město Spojení(tel, fax, mobil, e-mail...) Ano Ne Zdržel  
1. Sedláček Tomáš     Zemská stezka 242 28922 Lysá nad Labem 604949944 20 0 0  
2. Vorlová Žofia Ing.,Arch.   Revoluční 83 28934 Rožďalovice 325593495 20 0 0  
3.                        
4.                        
5.                        
6.                        
7.                        
8.                        
9. Mrkvička  Václav Ing.   Za koncem 222 289 22 Lysá nad Labem D:325551684       ČESTNÝ ČLEN
Předseda okresní revizní komise  
Poř. č. Příjmení Jméno Tituly Rodné číslo Ulice, č. domu PSČ Město Spojení(tel, fax, mobil, e-mail...) Ano Ne Zdržel  
1. Libánský Jiří Ing.   Hellichova 350 29001 Poděbrady 602446155 20 0 0  
Členové okresní revizní komise  
Poř. č. Příjmení Jméno Tituly Rodné číslo Ulice, č. domu PSČ Město Spojení(tel, fax, mobil, e-mail...) Ano Ne Zdržel  
1. Pavlík Mojmír Ing.   Na kopečku 351 29001 Poděbrady 602120411 20 0 0  
3. Pavlíková Magdaléna Ing.   Na kopečku 351 29001 Poděbrady 777858406 19 0 1  
3.                        
4.                        
Delegáti na krajskou konferenci  
Poř. č. Příjmení Jméno Tituly Rodné číslo Ulice, č. domu PSČ Město Spojení(tel, fax, mobil, e-mail...) Ano Ne Zdržel  
1. Jaksch Jakub       28916 Přerov nad Labem 731502045 20 0 0 předseda OV
2. Kubín  Jan Mgr., Dis.   Příčná 34 29001 Poděbrady 776053106 20 0 0 volený člen KV
3. Homolová  Miroslava Mgr.   Liliová 182 29001 Poděbrady 731159011 19 0 1  
4. Sedláček Tomáš     Zemská stezka 242 28922 Lysá nad Labem 604949944 19 0 1  
5. Pokorný  Vilém       28922 Lysá nad Labem 608645666 19 0 1  
6. Mrkvička  Václav Ing.   Za koncem 222 289 22 Lysá nad Labem D:325551684 19 0 1  
Náhradníci:  
1. Homolová  Ludmila     Straky 25 28925 Straky 731586352 19 0 1  
2. Novák Jiří     Dr. Beneše 620 29001 Poděbrady 325612185 19 0 1  
3.                        
Delegáti na sjezd  
Poř. č. Příjmení Jméno Tituly Rodné číslo Ulice, č. domu PSČ Město Spojení(tel, fax, mobil, e-mail...) Ano Ne Zdržel  
1. Jaksch Jakub       28916 Přerov nad Labem 731502045 19 0 1  
2. Homolová Miroslava Mgr.   Liliová 182 29001 Poděbrady 731159011 19 0 1  
3.                        
Náhradníci:  
1. Sedláček Tomáš     Zemská stezka 242 28922 Lysá nad Labem 604949944 19 0 1  
2.                        
                         
2. Okresní konference bere na vědomí                
Zprávu předsedy o činnosti OV KDU-ČSL Nymburk od poslední OK a finanční situaci okresní organizace.                
Informace o volební kampani Rndr. Jiřího Kuhna.  
                         
3. Okresní konference schvaluje  
                         
1) Přijetí nových členů okresní organizace KDU-ČSL Nymburk (Petr Dvořák – MO Poděbrady  Ing. Kateřina Višňovská – MO Přerov).  
 
 (ANO - 20, NE - 0, ZDRŽEL - 0)                  
2) Ustavit členy okresního předsednictva v počtu 5 členů (předseda OV, 2x místopředseda, 2x člen předsednictva OV). Okresní předsednictvo převezme kompetence dané stanovami.          
         
         
         
 (ANO - 20, NE - 0, ZDRŽEL - 0)                  
                         
3) Zrušení a sloučení MO:                    
                         
Sadská  - zrušit                      
Stratov – sloučit s Lysá nad Labem                  
Dymokury – sloučit s Křinec                    
Milovice -  sloučit s Lysá nad Labem                  
                         
Seznam místních organizací po úpravě:                  
Lysá nad Labem                      
Kostomlaty nad Labem                    
Rožďalovice                      
Křinec                        
Poděbrady                      
Přerov nad Labem                      
Budiměřice                      
Nymburk                        
 (ANO - 20, NE - 0, ZDRŽEL - 0)                  
                         
4) Navýšení členů OV na počet 13 v tomto složení :                
5 členů předsednictva + předsedové všech místních organizací v okresní organizaci KDU-ČSL Nymburk.      
 (ANO - 20, NE - 0, ZDRŽEL - 0)                  
                         
5) Podporu Mgr. Miroslavě Homolové do volených funkcí v předsednictvu KV Stč KDU-ČSL na chystané krajské konferenci. 
 (ANO - 19, NE - 0, ZDRŽEL - 1)                  
                         
6) Podporu všem kandidátům za OV Nymburk do volených funkcí při volbách na KK Stč KDU-ČSL.      
 (ANO - 20, NE - 0, ZDRŽEL - 0)                  
                         
4. Okresní konference ukládá                     
1) Místním organizacím podle důležitosti a potřeby uspořádat členské schůze a delegovat předsedy MO jako řádné členy OV.  
 (ANO - 20, NE - 0, ZDRŽEL - 0)                  
                         
2) Novému OV kooptovat další členy OV na základě usnesení MO.            
 (ANO - 20, NE - 0, ZDRŽEL - 0)                  
                         
5. Okresní konference vyjadřuje maximální podporu všem kandidátům za KDU-ČSL do komunálních a senátních voleb a vyzývá k maximální spolupráci ve volební kampani.