Usnesení Okresní konference Beroun

Usnesení okresní konference KDU-ČSL  
Okres :  Kladno                  
Datum konání:           15.6.2010                   
Počet delegátů:           132                  
Počet přítomných:         24                   
                     
1. Okresní konference zvolila tajnou volbou pořadí (každý volil tři delegáty)  
Delegátů na krajskou konferenci  
Poř. č. Příjmení Jméno Tituly Rodné číslo Ulice, č. domu PSČ Město Spojení(tel, fax, mobil, e-mail...) Ano  
1. Hosnedlová Ludmila Ing.           18  
2. Součková Blanka Ing.           16  
3. Klancová Marie Ing.           16  
4. Malanowska Veronika Marie             12  
5. Jeřábková Jitka             11  
6 Pohnán Václav Ing.           8  
7 Hrazdirová Iveta Mgr.           6  
Náhradníci: Budou podle klíče z kraje  
1.                    
2.                    
3.                    
Delegáty na sjezd(každý volil dva delegáty)  
Poř. č. Příjmení Jméno Tituly Rodné číslo Ulice, č. domu PSČ Město Spojení(tel, fax, mobil, e-mail...) Ano  
1. Slavíček Václav Ing.           15  
2. Souček Viktor             14  
3.                    
                     
Náhradníci na sjezd:  
1. Klancová Marie Ing.           13  
2.                    
                     
Okresní konference bere na vědomí: Informace  předsedy OV KDU-ČSL  Viktora Součka o politické situaci na kraji a ve straně.  
      vystoupení kandidátů na delegáty sjezdu Ing.Marie Klancové a Mgr. Ing. Václava Slavíčka i  
      Viktora Součka.            
                     
Okresní konference schvaluje:                
Zprávu o hospodaření OV KDU-ČSL podanou  Ing. Václavem Pohnánem a souhlasí s čerpáním prostředků za uplynulé období.    
Zrušení stávající okresní kanceláře KDU-ČSL k 31.10.2010 z finančních důvodů.        
Stanovuje výši členských příspěvků na rok 2011  a)pro zaměstnané členy 600 Kč na rok.      
b)pro ostatní skupiny 50 až 200 Kč.                
                     
Okresní konference ukládá:                
  Okresnímu vedení zahájit přípravu na komunální volby v okresní organizaci.        
                     
                     
Okresní konference požaduje:                
                     
                     
                     
Okresní konference doporučuje:                
                     
                     
                     
Okresní konference oceňuje:                
  Aktivní práci MěO Stochov v městském zastupitelstvu.            
  Děkuje Ing. Stanislavě Fišerové, Jitce Jeřábkové a Vladimírovi Vorlovi         
  za práci na pozici starostů a Vojtěchu Kočkovi za práci v radě městského zastupitelstva.      
                     
  Podpis a razítko předsedy       Podpis předsedy volební komise